shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.898.387
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 2014
Begindatum:10 juli 2014
Naam:ACR Energie
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2014
Adres van de zetel: Monnikenwerve 89
8000 Brugge
Sinds 10 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ryffranck ,  Pascal  Sinds 13 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 5 mei 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 5 mei 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 5 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 5 mei 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 5 mei 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 mei 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 mei 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 2 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug