shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0607.874.650
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 maart 2015
Begindatum:17 maart 2015
Naam:ATH BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 2015
Adres van de zetel: Helstraat 18
3721 Kortessem
Sinds 17 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Achten ,  Jan  Sinds 17 maart 2015
Zaakvoerder (2) Thijsen ,  Ben  Sinds 17 maart 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 april 2015
 
Ruwbouw
Sinds 29 april 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 april 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 april 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 29 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 april 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 april 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 29 april 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2015
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug