shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0628.948.889
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2015
Begindatum:28 april 2015
Naam:Van Royen, David
Sinds 28 april 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Royen ,  David  Sinds 28 april 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2015
 
Ruwbouw
Sinds 28 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 28 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 28 april 2015
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 28 april 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 28 april 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 28 april 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 28 april 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 28 april 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug