shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.903.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2015
Begindatum:1 juli 2015
Naam:J.E.D. CONSTRUCTION
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2015
Adres van de zetel: Steenweg 138 Stratenplan
9473 Denderleeuw
Sinds 30 juni 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Duffeleer ,  Eric  Sinds 30 juni 2015
Zaakvoerder (2) Duffeleer ,  Jonathan  Sinds 30 juni 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2015
 
Ruwbouw
Sinds 3 augustus 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.390 -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug