shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0637.896.744
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 oktober 2020
Begindatum:18 september 2015
Naam:B.T. ENTREPRISES
Naam in het Frans, sinds 18 september 2015
Adres van de zetel: Langestraat 58
1620 Drogenbos
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer:
0484/35.75.01 Sinds 1 februari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@btentreprises.beSinds 1 februari 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Carvalho Da Silva ,  Tiago  Sinds 18 september 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Roy ,  Frans  Sinds 13 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 oktober 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 oktober 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 oktober 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 15 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 15 oktober 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 oktober 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 15 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 18 september 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 18 september 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 18 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug