shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0647.984.348
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2016
Begindatum:8 februari 2016
Naam:Poss, David
Sinds 8 februari 2016
Telefoonnummer:
0486398905 Sinds 8 maart 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
davidposs1986@gmail.comSinds 8 maart 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Poss ,  David  Sinds 8 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 8 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 8 februari 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 februari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 2 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug