shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0650.849.115
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2016
Begindatum:29 maart 2016
Naam:Cool-Technics
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2016
Adres van de zetel: Haldertstraat 201
3390 Tielt-Winge
Sinds 2 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.cool-technics.be Sinds 2 mei 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pauwels ,  Erwin  Sinds 25 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 6 april 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 6 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 6 april 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 6 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  25.720  -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  27.120  -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  27.402  -  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  27.510  -  Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  31.099  -  Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 maart 2016
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 29 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug