shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.705.188
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2016
Begindatum:4 april 2016
Naam:Verhoestraete, Ringo
Sinds 4 april 2016
Telefoonnummer:
0477/516780 Sinds 17 september 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ringo-v@hotmail.comSinds 17 september 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Verhoestraete ,  Ringo  Sinds 4 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 4 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 april 2016
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 4 april 2016
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 4 april 2016
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 4 april 2016
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 4 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug