shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0657.847.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2016
Begindatum:30 juni 2016
Naam:Leirs B.
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2016
Adres van de zetel: St. Antoniusbaan 299
2980 Zoersel
Sinds 19 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Leirs ,  Brent  Sinds 30 juni 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juli 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 6 juli 2016
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 juli 2016
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 juli 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 juli 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 6 juli 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 4 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug