shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0661.845.945
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 oktober 2019
Begindatum:31 augustus 2016
Naam:De Gand
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 2016
Adres van de zetel: Koersveldlaan 6 Stratenplan
9840 De Pinte
Sinds 31 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Cock ,  Nico  Sinds 31 augustus 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Goossens ,  Benny  Sinds 1 oktober 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 6 juni 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 september 2016
 
Ruwbouw
Sinds 6 juni 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 11 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 31 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 5 juni 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 januari 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 5 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 september 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug