shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0670.875.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 2017
Begindatum:9 februari 2017
Naam:ECOVEGETAL BENELUX
Naam in het Frans, sinds 9 februari 2017
Adres van de zetel: Wetstraat 23
1040 Brussel
Sinds 1 oktober 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Georgel ,  Pierre  (0670.651.367)   Sinds 9 februari 2017
Zaakvoerder (2)0670.651.367   Sinds 9 februari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 15 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 15 februari 2017
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 15 februari 2017
Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 15 februari 2017
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 15 februari 2017
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 15 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juni 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug