shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0671.935.034
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2017
Begindatum:1 maart 2017
Naam:Engineering-Construction-Consulting WorldWide
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Afkorting: ECCW
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Adres van de zetel: Daniel Boonlaan 60 Stratenplan
1160 Oudergem
Sinds 1 maart 2017
Telefoonnummer:
0499543282 Sinds 1 maart 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
constantin.stoica@hotmail.comSinds 1 maart 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Stoica ,  Constantin  Sinds 28 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2020
 
Ruwbouw
Sinds 19 april 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 19 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 april 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2017
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 maart 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 februari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug