shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0673.903.045
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2017
Begindatum:5 april 2017
Naam:Van de Voorde, Dries
Sinds 5 april 2017
Telefoonnummer:
0474 037 931 Sinds 5 april 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dries.vandevoorde4@gmail.comSinds 5 april 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van de Voorde ,  Dries  Sinds 5 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 april 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 5 april 2017
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 5 april 2017
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 april 2017
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 5 april 2017
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 5 april 2017
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 5 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug