shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0675.898.968
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 mei 2017
Begindatum:22 mei 2017
Naam:Dakwerken gebroeders Van Loy
Naam in het Nederlands, sinds 22 mei 2017
Afkorting: Dakwerken Gebr. Van Loy
Naam in het Nederlands, sinds 22 mei 2017
Adres van de zetel: Watertorenweg 14
2230 Herselt
Sinds 22 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Loy ,  Pieter  Sinds 22 mei 2017
Zaakvoerder (2) Van Loy ,  Thomas  Sinds 22 mei 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2017
 
Ruwbouw
Sinds 21 juni 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 21 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 juni 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 21 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 15 juni 2017
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 juni 2017
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 15 juni 2017
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 15 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 juni 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug