shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.842.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2017
Begindatum:20 november 2017
Naam:STORMS CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 20 november 2017
Adres van de zetel: Struikstraat 87 Stratenplan
3460 Bekkevoort
Sinds 1 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Storms ,  Indy  Sinds 20 november 2017
Zaakvoerder (2) Storms ,  Keanu  Sinds 20 november 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 december 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 december 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 28 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 december 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 december 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 20 november 2017
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 20 november 2017
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 20 november 2017
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 20 november 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 20 november 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  25.110 -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 28 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug