shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.741.104
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 december 2017
Begindatum:8 december 2017
Naam:Empire
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2017
Commerciële Naam:Empire
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2017
Adres van de zetel: Vosstraat 323
2100 Antwerpen
Sinds 15 december 2020
Telefoonnummer:
03 213 2018 Sinds 1 januari 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@empirebelgium.comSinds 1 januari 2018(1)
Webadres:
www.empirebelgium.com Sinds 1 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 8 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Paredes Madriaza ,  Karla  Sinds 1 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  82.910 -  Incasso- en kredietbureaus
Sinds 15 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug