shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0688.855.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2018
Begindatum:25 januari 2018
Naam:SEG ETANCHEITE SPRLU
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2018
Adres van de zetel: Secrétinlaan 27 Stratenplan
1090 Jette
Sinds 31 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Seghrouchni ,  Mustapha  Sinds 25 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 april 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 25 januari 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2018
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug