shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0688.855.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 december 2022
Begindatum:25 januari 2018
Naam:SEG ETANCHEITE SPRLU
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2018
Adres van de zetel: Keizerslaan 10
1000 Brussel
Sinds 27 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Seghrouchni ,  Mustapha  Sinds 25 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dumont de Chassart ,  Charles-Albert  Sinds 12 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 25 januari 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2018
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug