shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0689.833.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2018
Begindatum:6 februari 2018
Naam:ASSIDU
Naam in het Nederlands, sinds 6 februari 2018
Adres van de zetel: Kuipebosstraat 1 Stratenplan
8880 Ledegem
Sinds 6 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Delrue ,  Karien  Sinds 6 februari 2018
Zaakvoerder (2) van der Veen ,  Gerrit-Jan  Sinds 6 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 februari 2018
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 6 februari 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 6 februari 2018
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 6 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug