shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0695.809.704
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 2018
Begindatum:14 mei 2018
Naam:De Meyer, Olivier
Sinds 14 mei 2018
Telefoonnummer:
0493/065923 Sinds 14 mei 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
olivier7700@hotmail.comSinds 14 mei 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon De Meyer ,  Olivier  Sinds 14 mei 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 14 mei 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 14 mei 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 14 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 mei 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 7 mei 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 7 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 14 mei 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 mei 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 mei 2018
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 14 mei 2018
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 14 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug