shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0696.727.145
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2018
Begindatum:23 mei 2018
Naam:Building Technics
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2018
Adres van de zetel: Ledergemstraat 65   bus BU10
9041 Gent
Sinds 7 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0507.703.443   Sinds 7 juli 2023
Bestuurder 0821.774.102   Sinds 7 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger Naudts ,  Ruben  (0507.703.443)   Sinds 7 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger De Bock ,  Midas  (0821.774.102)   Sinds 7 juli 2023
Gedelegeerd bestuurder De Bock ,  Midas  Sinds 7 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 juni 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 juni 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 4 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 februari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 juni 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 juni 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 mei 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 23 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug