shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0708.947.957
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 oktober 2018
Begindatum:11 oktober 2018
Naam:BATI DECO IA
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 2018
Adres van de zetel: Circusstraat 13
1000 Brussel
Sinds 11 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ibrahim ,  Alaa  Sinds 11 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2023
 
Ruwbouw
Sinds 4 januari 2024
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 februari 2024
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 januari 2024
 
Elektrotechniek
Sinds 4 januari 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 november 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 januari 2024
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 februari 2024
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 januari 2024
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 januari 2024
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 november 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 11 oktober 2018
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 11 oktober 2018
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 11 oktober 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug