shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0733.525.579
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 2019
Begindatum:30 augustus 2019
Naam:TERRAE REAL ESTATE
Naam in het Nederlands, sinds 30 augustus 2019
Adres van de zetel: Bosbeekstraat 29 Stratenplan
3511 Hasselt
Sinds 30 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Deblauwe ,  Johanna  Sinds 30 augustus 2019
Bestuurder Somers ,  Dirk  Sinds 30 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 november 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 2 november 2019
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 2 november 2019
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 2 november 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 november 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 augustus 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug