shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0737.606.905
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2019
Begindatum:12 november 2019
Naam:KERREMANS SERVICE
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2019
Adres van de zetel: Nikelaan 21
2430 Laakdal
Sinds 12 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kerremans ,  Luc  Sinds 12 november 2019
Bestuurder Kerremans ,  Ruben  Sinds 12 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 12 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 november 2019
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 november 2019
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 12 november 2019
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 november 2019
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 13 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 november 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug