shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.887.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2019
Begindatum:9 december 2019
Naam:IPC SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 2019
Adres van de zetel: Vriesenrot (STG) 3
9200 Dendermonde
Sinds 28 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0737.501.886   Sinds 5 april 2024
Bestuurder 0765.963.171   Sinds 5 april 2024
Vaste vertegenwoordiger Charlier ,  Dominique  (0737.501.886)   Sinds 5 april 2024
Vaste vertegenwoordiger De Vos ,  Krista  (0765.963.171)   Sinds 1 april 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur 0765.963.171   Sinds 5 april 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 januari 2020
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 4 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug