shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.932.817
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 2020
Begindatum:1 januari 2020
Naam:Verwimp, Koen
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Verwimp ,  Koen  Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 januari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  23.610  -  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug