shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.650.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 2020
Begindatum:27 mei 2020
Naam:Birgit Verplancke Conservatie & Restauratie van glasramen
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2020
Afkorting: BirgitConRes
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2020
Adres van de zetel: Gerard Davidstraat 35
8000 Brugge
Sinds 27 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verplancke ,  Birgit  Sinds 27 mei 2020
Bestuurder Verplancke ,  Franz  Sinds 1 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 27 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 juni 2020
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 22 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  23.110  -  Vervaardiging van vlakglas
Sinds 27 mei 2020
Btw 2008  23.120  -  Vormen en bewerken van vlakglas
Sinds 27 mei 2020
Btw 2008  23.130  -  Vervaardiging van holglas
Sinds 27 mei 2020
Btw 2008  23.190  -  Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
Sinds 27 mei 2020
Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 27 mei 2020
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  23.110 -  Vervaardiging van vlakglas
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug