shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0750.509.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 2020
Begindatum:10 juli 2020
Naam:GIRALDO & Co
Naam in het Frans, sinds 10 juli 2020
Adres van de zetel: Dobbelenbergstraat 90
1130 Brussel
Sinds 10 juli 2020
Telefoonnummer:
+32477551926 Sinds 10 juli 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
giraldosrl@gmail.comSinds 10 juli 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Giraldo Torres ,  Jorge  Sinds 10 juli 2020
Bestuurder Orrego Restrepo ,  Sandra  Sinds 10 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2020
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 16 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 januari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 10 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 juli 2020
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 16 juli 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 10 juli 2020
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 10 juli 2020
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 10 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug