shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.629.343
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juli 2020
Begindatum:30 juli 2020
Naam:Consultexpert
Naam in het Nederlands, sinds 30 juli 2020
Adres van de zetel: Cesenaticolaan 14   bus 101
9060 Zelzate
Sinds 2 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Demirogullari ,  Yasar  Sinds 2 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 mei 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 mei 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.920  -  Verpakkingsbedrijven
Sinds 2 mei 2023
Btw 2008  29.100  -  Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
Sinds 2 mei 2023
Btw 2008  29.320  -  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Sinds 2 mei 2023
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 2 mei 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.920 -  Verpakkingsbedrijven
Sinds 15 mei 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug