shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0752.839.764
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2020
Begindatum:21 augustus 2020
Naam:Schilder -en decoratiewerken Kenneth Dumon
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2020
Adres van de zetel: Camiel Ameyestraat 57
8870 Izegem
Sinds 21 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kenneth.dumon@outlook.beSinds 21 augustus 2020
kenneth_dumon@outlook.beSinds 29 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dumon ,  Kenneth  Sinds 21 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 juni 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 september 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 21 augustus 2020
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 21 augustus 2020
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 21 augustus 2020
Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 21 augustus 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 21 augustus 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 20 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug