shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0769.808.826
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2021
Begindatum:17 juni 2021
Naam:Riool- en Bouwspecialist
Naam in het Nederlands, sinds 17 juni 2021
Adres van de zetel: Bosstraat 1
2040 Antwerpen
Sinds 17 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Compernol ,  Mark  Sinds 17 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 juli 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 17 juni 2021
Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 17 juni 2021
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 17 juni 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.212 -  Bouw van rioleringen
Sinds 1 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug