shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0784.176.605
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juli 2012
Begindatum:12 juli 2012
Naam:Bollion, Dominique
Sinds 12 juli 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bollion ,  Dominique  Sinds 12 juli 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2012
 
Ruwbouw
Sinds 12 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 juli 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 juli 2012
BTW 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 12 juli 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 12 juli 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 juli 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 juli 2012
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug