shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0808.572.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2008
Begindatum:4 december 2008
Naam:Algemene Aannemerswerken Missotten
Naam in het Nederlands, sinds 4 december 2008
Adres van de zetel: Tiensesteenweg 175 Stratenplan
3010 Leuven
Sinds 4 december 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 4 december 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Missotten ,  Jozef  Sinds 4 december 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 12 januari 2009
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2009
 
Rijwielen
Sinds 12 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 januari 2009
 
Elektrotechniek
Sinds 12 januari 2009
 
Algemeen aannemer
Sinds 12 januari 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2009
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug