shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0811.255.243
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2009
Begindatum:27 april 2009
Naam:Corda, Roland
Sinds 27 april 2009
Telefoonnummer:
087/445924 Sinds 27 april 2009(1)
Faxnummer:
087/445924 Sinds 27 april 2009(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Corda ,  Roland  Sinds 27 april 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2009
 
Ruwbouw
Sinds 27 april 2009
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 27 april 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 april 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 april 2009
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 april 2009
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 27 april 2009
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 april 2009
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 27 april 2009
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 april 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug