shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.425.197
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2009
Begindatum:9 december 2009
Naam:Installatietechniek Verschueren
Naam in het Nederlands, sinds 9 december 2009
Adres van de zetel: De Pleyte (Heide) 10 Stratenplan
2920 Kalmthout
Sinds 9 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Vermeiren ,  Sarah  Sinds 1 juni 2018
Zaakvoerder (2) Verschueren ,  Jeroen  Sinds 9 december 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 11 januari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 maart 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 12 januari 2010
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 12 januari 2010
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 januari 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 7 maart 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug