shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0823.002.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 juni 2020
Begindatum:9 februari 2010
Naam:VIANDES DORTHU
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2010
Adres van de zetel: Coul 152 Stratenplan
4880 Aubel
Sinds 29 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dorthu ,  Stéphan  Sinds 29 januari 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Royen ,  Ghislain  Sinds 22 juni 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Slager-groothandelaar
Sinds 26 februari 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  46.232  -  Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  46.322  -  Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  47.222  -  Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 februari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug