shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0823.002.636
Status:Stopgezet
Sinds 27 juni 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 27 juni 2023
Begindatum:9 februari 2010
Naam:VIANDES DORTHU
Naam in het Frans, sinds 29 januari 2010
Adres van de zetel: Coul 152
4880 Aubel
Sinds 29 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dorthu ,  Stéphan  Sinds 29 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Slager-groothandelaar
Sinds 26 februari 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 2 februari 2010
Btw 2008  46.232  -  Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
Sinds 2 februari 2010
Btw 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
Btw 2008  46.322  -  Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 2 februari 2010
Btw 2008  47.222  -  Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 februari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "27 juni 2023".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug