shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.432.566
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2010
Begindatum:1 juli 2010
Naam:Delien, Dries
Sinds 1 juli 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delien ,  Dries  Sinds 1 juli 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  33.150  -  Reparatie en onderhoud van schepen
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  30.110  -  Bouw van schepen en drijvend materieel
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  38.310  -  Sloop van wrakken
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  71.201  -  Technische controle van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug