shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.101.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2010
Begindatum:6 juli 2010
Naam:RM Accountants en belastingconsulenten
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 2011
Adres van de zetel: Amerikalei 19   bus 1
2000 Antwerpen
Sinds 1 april 2012
Telefoonnummer:
03/336.37.41 Sinds 1 april 2012(1)
Faxnummer:
03/336.37.41 Sinds 1 april 2012(1)
E-mail:
info@rmaccountants.beSinds 1 april 2012(1)
Webadres:
www.rmaccountants.be Sinds 1 april 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Requilé ,  Michel  Sinds 6 juli 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 september 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 12 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 12 augustus 2010
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 12 augustus 2010
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 12 augustus 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  69.201 -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 4 september 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug