shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.407.102
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2010
Begindatum:19 oktober 2010
Naam:PIETER DE VIDTS
Naam in het Nederlands, sinds 18 oktober 2010
Adres van de zetel: Langestraat 7
9280 Lebbeke
Sinds 18 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Vidts ,  Pieter  Sinds 18 december 2015
Zaakvoerder (2) De Witte ,  Elke  Sinds 18 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 20 september 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 november 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 15 november 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 20 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  13.990  -  Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 november 2010
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 20 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug