shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.204.255
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 maart 2011
Begindatum:19 januari 2011
Naam:Delmoitie, Eddy
Sinds 19 januari 2011
Telefoonnummer:
0497 233 728 Sinds 19 januari 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
eddy.delmoitie@outlook.comSinds 23 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delmoitie ,  Eddy  Sinds 19 januari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 11 maart 2019
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 1 maart 2011
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 maart 2011
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug