shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.976.565
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2017
Begindatum:19 juli 2011
Naam:KRIER
Naam in het Frans, sinds 18 juli 2011
Adres van de zetel: Frans Pepermansstraat 75 Stratenplan
1140 Evere
Sinds 18 juli 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Krier ,  Jean-François  Sinds 1 juli 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 1 augustus 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 augustus 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 augustus 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2018
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2011
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug