shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0838.914.594
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 augustus 2011
Begindatum:31 augustus 2011
Naam:Sanicentra Erik Vehent GCV
Naam in het Nederlands, sinds 15 mei 2011
Adres van de zetel: Biezestraat 204
9220 Hamme (Vl.)
Sinds 15 mei 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 15 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vehent ,  Erik  Sinds 15 mei 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 november 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 september 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 22 november 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 22 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 december 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 28 september 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug