shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.924.564
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2011
Begindatum:6 december 2011
Naam:De Budt Tom & C°
Naam in het Nederlands, sinds 6 december 2011
Adres van de zetel: Korte Haagstraat (STG) 60 Stratenplan
9200 Dendermonde
Sinds 6 december 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 6 december 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Budt ,  Tom  Sinds 6 december 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 19 december 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 26 januari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 19 december 2019
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug