shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.370.467
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 2018
Begindatum:22 februari 2018
Naam:Peeters, Kenny
Sinds 22 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Peeters ,  Kenny  Sinds 22 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 februari 2018
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 28 februari 2018
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 28 februari 2023
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 28 februari 2023
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 28 februari 2023
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 28 februari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 22 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug