shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.491.016
Status:Stopgezet
Sinds 12 juli 2021
Rechtstoestand: Sluiting van vereffening
Sinds 12 juli 2021
Begindatum:8 februari 2012
Naam:WORKNET
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2012
Adres van de zetel: Rue de la Terre à Briques(MAR) 29B
7522 Tournai
Sinds 6 februari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Guelton ,  Laurent  Sinds 6 februari 2012
Bestuurder Stassen ,  Vincent  Sinds 6 februari 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2012
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 8 februari 2012
Btw 2008  47.420  -  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 februari 2012
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 8 februari 2012
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 8 februari 2012
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 8 februari 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug