shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.839.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2012
Begindatum:15 februari 2012
Naam:TONY VANHOECKE
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2012
Adres van de zetel: Eeklostraat 47
9971 Kaprijke
Sinds 15 februari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanhoecke ,  Tony  Sinds 31 augustus 2023
Zaakvoerder (1) Vanhoecke ,  Tony  Sinds 15 februari 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 maart 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 5 maart 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 maart 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 maart 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 februari 2013
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  95.120  -  Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 15 februari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug