shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.820.501
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 mei 2012
Begindatum:7 mei 2012
Naam:EVISP
Naam in het Nederlands, sinds 7 mei 2012
Adres van de zetel: Legen Heirweg 44
9890 Gavere
Sinds 16 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0505.948.535   Sinds 16 augustus 2023
Bestuurder Andries ,  Christophe  Sinds 16 augustus 2023
Vaste vertegenwoordiger Andries ,  Christophe  (0505.948.535)   Sinds 16 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 4 juni 2012
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 juni 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 4 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 juni 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 9 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 juni 2012
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 juni 2012
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 9 mei 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 18 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug