shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.345.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2012
Begindatum:4 juni 2012
Naam:GÜLER BEZETTINGSWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 2014
Adres van de zetel: Mie Merkenstraat(E) 14 Stratenplan  bus 10
3630 Maasmechelen
Sinds 1 december 2015

Doorgehaald adres sinds 17 augustus 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Güler ,  Muhammed  Sinds 15 december 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 januari 2015
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 15 januari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 juni 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug