shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.682.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juli 2012
Begindatum:27 juli 2012
Naam:INSTALLATIEBEDRIJF JORICPIET
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 2012
Adres van de zetel: Duisbeke 20
9700 Oudenaarde
Sinds 19 juli 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dedeken ,  Piet  Sinds 19 juli 2012
Zaakvoerder (2) Dedeken ,  Steven  Sinds 1 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 augustus 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 16 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug