shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0847.682.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juli 2012
Begindatum:27 juli 2012
Naam:INSTALLATIEBEDRIJF JORICPIET
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 2012
Adres van de zetel: Duisbeke 20 Stratenplan
9700 Oudenaarde
Sinds 19 juli 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dedeken ,  Piet  Sinds 19 juli 2012
Zaakvoerder (2) Dedeken ,  Steven  Sinds 1 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 augustus 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 augustus 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 16 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug