shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0866.187.531
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2004
Begindatum:28 juni 2004
Naam:CEUPPENS-RETRABOUW BVBA
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2004
Adres van de zetel: Herentalsebaan 117 Stratenplan
2240 Zandhoven
Sinds 28 juni 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0842.357.601   Sinds 5 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Ceuppens ,  Tom  (0842.357.601)   Sinds 27 augustus 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 6 juli 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juli 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2005
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug