shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0866.532.276
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2004
Begindatum:23 juli 2004
Naam:IMANICO
Naam in het Nederlands, sinds 26 februari 2014
Adres van de zetel: Tongersesteenweg 51 Stratenplan
3723 Kortessem
Sinds 26 februari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@imanico.beSinds 26 februari 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 juli 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Byloos ,  Nico  Sinds 26 februari 2014
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2014
 
Ruwbouw
Sinds 8 augustus 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 8 augustus 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 28 juli 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 augustus 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 24 juni 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 24 juni 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 24 juni 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 oktober 2008
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 oktober 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2005
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug